Servicii de consultanta financiara

Firma de contabilitate ContLex vine in sprijinul clientilor cu servicii de consultanta financiara oferindu-le astfel sprijin pe tot parcursul derularii activitatii, oferind idei si solutii in diferite momente in care clientii au nevoie de acest lucru.

Instabilitatea legislativa, numarul mare de norme si de legi in continua schimbare si modificare precum si birocratia, fac necesara prezenta unui consultant financiar. Echipa noastra este formata din consultant financiari cu o experienta vasta in domeniul aplicarii legislatiei fiscale.

Firma ContLex sprijina clientii sai cu urmatoarele servicii de consultanta financiara:

  • Preturi de transfer. Identificarea principalelor arii de risc legate de preturi de transfer sunt foarte importante in cadrul unor tranzactii in care compania este implicata. Noi oferim sprijin la analizarea si revizuirea tranzactiilor la care compania este parte, pregatind dosarul de preturi de transfer in conformitate cu prevederile legislatiei, realizam studii de comparabilitate si consultanta in scopul intocmirii documentatiei specifice.
  • Evaluari. Acest lucru implica o gama larga de servicii strategice si consultanta specializata. Procesul de evaluare impune aplicarea rationamentului profesional al expertului evaluator, iar noi oferim acest serviciu, concretizat prin raportul de evaluare.
  • Servicii de audit intern si financiar. Auditul financiar verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. Auditul intern examineaza respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, identificand slabiciunile sistemului de conducere si de control intern.
  • Analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului. Situatia fluxurilor de numerar ofera investitorilor si creditorilor o imagine asupra entitatii in cursul unei perioade, precum si asupra capacitatii de a genera in viitor fluxuri de numerar, de a-si plati obligatiile si dividendele, aspect monetare cat si nemonetare ale tranzactiilor si lamuriri asupra cauzelor diferentei de profit si incasari.
  • Analiza situatiei datoriilor si creantelor. Oferim o analiza fiscala atenta pentru a aduce importante economii prin imbunatatirea activitatii.
  • Consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare, reorganizare. Divizarea este o operatiune prin care se realizeaza impartirea unei societati comerciale. Fuziunea reprezinta o combinare de intreprinderi in vederea dezvoltarii a doua sau mai multe entitati. Lichidarea reprezinta totalitate operatiunilor necesare pentru incheierea activitatii unei societati in momentul in care intervine dizolvarea acesteia. Reorganizarea presupune elaborarea unui plan de reorganizare si punerea lui in aplicare ori de cate ori apar evenimente precum majorarea sau reducerea capitalului social, schimbarea obiectului de activitate, excluderea unui asociat, schimbarea sediului etc.

Copyright © CONTLEX MBM SRL 2005  Powered by www.appdev.ro Textele si fotografiile se pot copia numai cu acordul scris al autorilor.